Susanne.

 

 

Susanne

 

 

Susanne arbejder i Lærerstandens Brandforsikring

Det meste af tiden arbejder hun som forsikringmedarbejder i Lån og Sparbank

Susanne er familiens midtpunkt.

Det er her man kan få alt at vide lige fra praktiske informationer

til en vurdering af hvordan man selv synes det går.

Uden hende var der ikke noget der fungerede.